Utoljára frissítve: 2015-07-21
Hungarian (formal)
Jelentkezés a Platformba

Magyar Építésügyi Technológiai Platform

Az ÉMI (mai nevén: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) hosszas előkészítő munkálatainak eredményeként – európai mintára – 2007. szeptember 26-án megalakult a Magyar Építésügyi Technológiai Platform (MÉTP). Célja, hogy az építésügy területén hatékony keretet biztosítson az érdekeltek széles körének együttműködésére a kutatás és innováció továbbfejlesztéséhez.

A MÉTP az Európai Építésügyi Technológiai Platform (ECTP) nemzeti platformjaként, annak stratégiai irányvonalai mentén, egyúttal a hazai építésügy sajátosságait szem előtt tartva kíván tevékenykedni, annak érdekében, hogy megoldásokat találjon az épített környezettel kapcsolatos jövőbeli társadalmi szükségletek kielégítésére, a társadalmi szempontok tudatosságának növelésével. Keretet biztosít az iparvállalatok, a kutatóintézetek, az egyetemek és a civil szakmai szervezetek közötti tartós partnerkapcsolatok kiépítésére. Az együttműködésben résztvevők meghatározzák a közép és hosszú távú kutatási és technológiafejlesztési célokat, továbbá kijelölik a célok eléréséhez vezető utat.

A MÉTP szoros kapcsolatot tart fenn az Európa 25 országában működő társszervezetekkel és az ECTP-vel. A Platform projektmenedzsere a MÉTP nemzeti delegáltja rendszeresen részt vesz az ECTP munkájában. Ezzel biztosítható, hogy a magyar igények és elképzelések az uniós szintű stratégiai tervekbe bekerüljenek, valamint az uniós eredmények a magyar platform szereplői számára közvetlenül hozzáférhetőek és hasznosíthatóak legyenek.

A MÉTP hét fókuszterületen működik az ECTP működési modelljét követve. A négy függőlegesen jelzett fókuszterület az ipar egyes szegmenseit célozza, míg a három vízszintesen jelzett fókuszterület a különböző megközelítések integrálását, harmonizálását segíti az életminőség, az építőanyagok, továbbá az eljárások és infokommunikációs technológiák vonatkozásában.

 

A MÉTP célja, rendeltetése:

  • a tudomány és az ipar közötti híd építése a nagy-, közép- és kisvállalkozások, az egyetemek, kutatóintézetek és a szakmai szövetségek bevonásával;

  • a kis- és középvállalkozások bevonása és szervezése az innovatív programokba és K+F tevékenységekbe;

  • a tudás és technológia átadása a nemzetek közötti, kiemelten az európai kutatási programokban való részvétel útján;

  • aktív részvétel a törvények és rendeletek előkészítésében, a nemzeti gazdaság­fejlesztési, illetve K+F programokban;

  • az európai és a nemzeti szint közötti kohézió erősítése a stratégiák, programok és támogatások területén, figyelembe véve a regionális kapcsolatrendszer lehetőségeit;

  • részvétel az ECTP tevékenységében.

A Platform szerepe, hogy ernyőszervezetként az építésügy teljes spektrumában keretet biztosítson az iparvállalatok, a kutatóintézetek, az egyetemek, a civil szakmai szervezetek és a hatóságok közötti tartós partnerkapcsolatok kiépítésére, amely során prioritása van az ipari vállalatok által várt és kezdeményezett kutatási témáknak.

A jelenlegi helyzetképhez tartozik, hogy az építési szakterületnek a nemzetgazdaságban elfoglalt jelentőségétől vezérelve az ÉMI az idevonatkozó állami támogatásért pályázatot nyújtott be és nyert el. E támogatás alapvetően fontos forrásul szolgált a munka felgyorsításához.